Adeno

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    Rýchly test antigénu Adeno/Rota

    Rýchly test adenovírus/rotavírusový antigén je založený na technickom princípe dvojitej antisendvičovej metódy.Môže sa použiť na kvalitatívnu detekciu adenovírusového antigénu a rotavírusového antigénu vo vzorkách stolice.Je to jednoduchý a pohodlný postup, ľahko interpretovateľný, možno ho posúdiť vizuálne a výsledky je možné interpretovať za 10 minút.Vysoká citlivosť, vysoká špecifickosť a vysoká presnosť.

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Rýchly test adenovírusového antigénu

    Adenovirus Antigen Rapid Test je súprava na testovanie stolice, ktorá nevyžaduje žiadne prístrojové vybavenie.Využíva princíp dvojitej antisendvičovej metódy.Ľahko sa používa, nevyžaduje žiadne vybavenie ani dodatočné testy a vzorka sa ľahko zbiera.Test je rýchly a výsledky je možné prečítať za 10 minút.Vysoká citlivosť, presnosť a špecifickosť.