CRP

  • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

    Semikvantitatívny rýchly test CRP

    Semikvantitatívny rýchly test CRP je založený na technickom princípe dvojitej antisendvičovej metódy.Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje žiadne prístrojové vybavenie.Je možné testovať komplexné pokrytie vzoriek, vzorky plnej krvi, séra a plazmy.Test je rýchly a výsledky sa dajú ľahko interpretovať, interpretácia trvá 5 minút.Vysoko stabilný, skladovaný pri izbovej teplote a platný až 24 mesiacov.Vysoká citlivosť, presnosť a špecifickosť.